Get Adobe Flash player

  PIOTR FĄFROWICZ

 

 aa 011       aa 012       aa 013

  Miasteczko 2013 r. tempera,        Wiosna 2013 r. tempera,            2013 r. tempera, popier,

  30 x 21 cm                                   30 x 21 cm                                30 x 21 cm

  aa 014            aa 016

   2013 r. ołówek, 25 x 25 cm         2013 r. tempera, 30 x 30 cm